Vorta Cake Land

درباره ورتا

سرزمین کیک ورتا

داستان ورتا اینگونه آغاز شد

یک سرزمین پر از کیک هیجان انگیز

سرزمین کیک ورتا

کیک و شیرینی با ورتا طعم دیگری دارد 

به زودی

اما چرا کیک؟

سوال خوبیه! چرا که نه؟ کیک را همه دوست دارند.

 

به زودی

ما در اینستا هم هستیم!